ตะกร้าสินค้า

ร่วมงานกับเรา

กรุณาติดต่อส่วนทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
โทร 02-248-7007 ต่อ1714 E-mail hr@umi-tiles.com

ชั้น 29 อาคาร ชำนาญ เพ็ญชาติ บิซเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 65 ถนน พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ดาวน์โหลดใบสมัคร เรากำลังเปิดรับสมัครผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังต่อไปนี้
วิศวกรเซรามิค ประจำโรงงานสระบุรี
วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ ประจำโรงงานสระบุรี
เจ้าหน้าที่สรรหาสินค้าต่างประเทศ (Sourcing Officer)
เจ้าหน้าที่ขายกรุงเทพ /ขายต่างจังหวัด
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย