ประมวลภาพ การจับรางวัลในแคมเปญ "Duragres Cergres มอบโชค ลุ้นรถ รวยทอง"

             
              
ประมวลภาพ การจับรางวัลในแคมเปญ "Duragres Cergres มอบโชค ลุ้นรถ รวยทอง" เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ อาคาร ชํานาญเพ็ญชาติ บิสเนสเซ็นเตอร์ ถนน พระราม 9 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณ สมบูรณ์ อุรานุกูล กรรมการผู้จัดการ บมจ. สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด มาเป็นผู้จับรางวัลในครั้งนี้ด้วย