UMI GROUP ร่วมสนับสนุนงานเดิน - วิ่งการกุศล “บ้านพิงพัก ให้รักช่วยรัน ปี 2”

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายแก่ผู้ยากไร้

               คุณสมบูรณ์ อุรานุกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ UMI GROUP กลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องชั้นนำของประเทศไทยภายใต้แบรนด์ดูราเกรสและเซอเกรส นำคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมวิ่งและสนับสนุนการจัดงานเดิน - วิ่งการกุศล “บ้านพิงพัก ให้รักช่วยรัน” ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำรายได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบ้านพิงพัก ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายแก่ผู้ยากไร้ โดยการจัดบูธเบเกอรี่จากร้าน 60 Plus Bakery & Cafe ร้านที่เกิดจากความร่วมมือของศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) และบริษัทไทย - ยามาซากิ จำกัด ที่เปิดโอกาสในการทำงานให้กับผู้พิการทางด้านต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพและทักษะผู้พิการในการเป็นผู้ประกอบการและมีงานทำอย่างยั่งยืน บริการให้แก่นักวิ่ง ณ สปอร์ต คอมมูนิตี้ สเตเดียม วัน เมื่อเร็วๆนี้

***************************************************************