UMI GROUP ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ดูราเกรสและเซอเกรส  เดินหน้าสานต่อโครงการ “ดูราเกรสเราช่วยกัน”


               บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ UMI GROUP ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ดูราเกรสและเซอเกรส  เดินหน้าสานต่อโครงการ “ดูราเกรสเราช่วยกัน”

               โดยมี นาย จิโรภาส เจริญภักดี (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายขาย เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมกับ นาง พรรณธิดา โรจน์วรรณสินธุ์ (คนที่3 จากซ้าย) ผู้ว่าการภาค 3340 สโมสรโรตารีสากล อี-คลับ รองประธานกรรมการ บริษัท บ้านวัสดุ จำกัด , นาย นันทชัย โรจน์วรรณสินธุ์ (คนที่1 จากซ้าย)  อดีตประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี ประธานกรรมการ บริษัท บ้านวัสดุ จำกัด มอบกระเบื้องเพื่อใช้ในสาธารณะประโยชน์ โดยมี นาง ภัทรภรณ์ คงกระจ่าง (คนที่ 2 จากซ้าย)  ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านซับตารี จังหวัดจันทบุรี   เป็นผู้รับมอบกระเบื้อง เพื่อนำไปปูพื้นโรงอาหาร และลานกิจกรรมเอนกประสงค์ จำนวน 280 ตารางเมตร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และความปลอดภัยในการใช้งานของเด็กนักเรียน โดยการประสานงานผ่าน บริษัท บ้านวัสดุ ( บ.เอ็น พี เอ
กรุ๊ป) คู่ค้าของทางบริษัทฯ               อนึ่ง โครงการ “ดูราเกรสเราช่วยกัน” เป็นโครงการร่วมกับคู่ค้าทั้ง 5 ภาคทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 50 ของบริษัทฯ โดยการมอบกระเบื้องให้กับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ วัด หรือโรงเรียน ฯลฯ ที่ขาดแคลนเพื่อนำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่อไป