คุณปวริศา เพ็ญชาติ  กรรมการบริหารฝ่ายส่งเสริมการขาย  พร้อมด้วยคุณวริษฐ์ แสนสุทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและวางแผน  บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ UMI Group     กลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องชั้นนำของประเทศไทยภายใต้แบรนด์ดูราเกรสและเซอเกรส  และรองศาสตราจารย์ ดร.ไมเคิล ฟอห์ล  คณบดีหลักสูตรนานาชาติ (วิทยาเขตกล้วยน้ำไท) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือ BUI  ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU  โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา การจัดโครงการประกวดแผนการตลาด  ตลอดจนการสนับสนุนการฝึกงานของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 

พร้อมกันนี้  ทาง UMI Group ได้ผนึกกำลังกับสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  จัดทำโครงการประกวดแผนการตลาด “The Apprentice 2018”  เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาด  โดยการศึกษาวิเคราะห์ตลาดและธุรกิจกระเบื้อง  เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานจากโจทย์จริง  พร้อมทั้งสกัดไอเดียสร้างสรรค์มาใช้ในการจัดทำแผนการตลาด  โดยมีการตัดสินและมอบรางวัลทุนการศึกษาให้แก่ทีมผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 – 5 รวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท  และรางวัลตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ–ฮ่องกงสนับสนุนโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย จำนวน 5 ที่นั่ง ให้แก่ทีมผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1  ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท เมื่อเร็วๆนี้