บมจ.สหโมเสคอุตสาหกรรม ได้รับใบรับรองฉลากลดคาร์บอน

คุณนาวี จันคราม (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายผลิต ตัวแทนบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ UMI ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องปูพื้นและบุผนังภายใต้แบรนด์ดูราเกรสและเซอเกรส        ขึ้นรับมอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทกระเบื้องบุผนังภายใต้แบรนด์ดูราเกรส  โดยมีคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นตัวแทนมอบ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  ทั้งนี้ฉลากดังกล่าวเป็นเครื่องหมายรับรองให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์กระเบื้องภายใต้แบรนด์ดูราเกรสมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานภายใต้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม