ก้าวสู่ปีที่ 45 UMI Group ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องภายใต้แบรนด์ดูราเกรสและเซอเกรส ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560

คุณกิรัชชา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ UMI Group ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องภายใต้แบรนด์ดูราเกรสและเซอเกรส ร่วมบริจาค ทุนทรัพย์ จำนวน 50,000 บาท ให้แก่ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี เนื่องในโอกาสที่ดำเนินธุรกิจครบ 45 ปี เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหาร  ยารักษาโรคให้แก่ผู้ป่วยวัดพระบาทน้ำพุ ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี  โดยมีนายธนชัย ไม้ประดิษฐ์ (ซ้าย) ไวยากรณ์วัดพระบาทน้ำพุและหัวหน้าโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ 1 เป็นผู้รับมอบ

Continue Readingก้าวสู่ปีที่ 45 UMI Group ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องภายใต้แบรนด์ดูราเกรสและเซอเกรส ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560