ตะกร้าสินค้า

ข้อมูลบริษัท
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ข้อมูลทางการเงิน
รายงานประจำปี/แบบ 56-1
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ข่าวสารและกิจกรรมบริษัท
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

สารประธานคณะกรรมการบริษัท

คงสามารถกล่าวได้ว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปี 2563 ล้วนเป็นผลกระทบจากโรคระบาด COVID 2019 ทั้งสิ้น แต่สำหรับข้าพเจ้าคำพูดที่เหมาะสมน่าจะเป็น “ผู้ที่แข็งแรงที่สุดเท่านั้นที่จะอยู่รอด” นับเป็นความหายนะในระดับโลก หวังว่าวัคซีนที่ได้รับการพัฒนาออกมาคงช่วยนำความปกติสุขกลับคืนมาได้ อย่างไรก็ตามในเวลานี้เราคงต้องพยายามปรับตัวเพื่อความอยู่รอดไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นใด

แม้ในภาวะวิกฤติที่มีโรคระบาด COVID 19 UMI เองก็ยังสามารถทำกำไรได้ประมาณ 24 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ ต้องปรับด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย จึงทำให้มีผลขาดทุนสุทธิประมาณ 83 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ ข้าพเจ้าก็ยังภูมิใจที่จะกล่าวว่า UMI เดินมาถูกทางแล้ว ถ้าเราสามารถแก้ปัญหาในบริษัทย่อยได้ UMI ก็คงมีผลกำไรต่อเนื่องในอนาคต UMI มีฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งในปี 2563 และก็จะยังคงความแข็งแกร่งต่อไปได้อีกใน ปี 2564 ทั้งหมดนี้เป็นผลจากการเตรียมตัวรับสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจถดถอยตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 ก่อนการระบาดของโรค COVID 19 การปรับลดต้นทุน การควบคุมงบประมาณต่างๆ อย่างเข้มงวด การลดปริมาณสินค้าคงเหลือ และ การใช้นโยบายเชิงรุกทางการตลาด มาตรการเหล่านี้ได้นำมาปฏิบัติใช้ ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ซึ่งนับเป็นการใช้กลยุทธ์อย่างถูกที่ถูกเวลา ในขณะที่บางกิจการอาจเริ่มปรับตัวหลังเกิดวิกฤติโรคระบาด COVID 19 ช่วงกลางปี 2563 แล้ว แต่ UMI ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับกับปีแห่งความยากลำบาก ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นความโชคดีที่เราไม่ประมาท

เรามั่นใจอย่างยิ่งว่า UMI จะกลับมาทำกำไรได้อีกครั้ง ทันที่ที่เราจัดการกับปัญหาของบริษัทย่อยได้ คาดว่าอาจเป็นช่วงปลายปี 2564 นี้


ขอขอบพระคุณที่ร่วมลงทุนในกลุ่มบริษัท UMI

ร.อ. เศรณี เพ็ญชาติ

ประธานคณะกรรมการบริษัท