ตะกร้าสินค้า

ข้อมูลบริษัท
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ข้อมูลทางการเงิน
รายงานประจำปี/แบบ 56-1
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ข่าวสารและกิจกรรมบริษัท
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

สารประธานคณะกรรมการบริษัท

ภายหลังจากปี แห่งความโศกเศร้าเสียใจต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ผ่านพ้นไป สภาพเศรษฐกิจ ก็ดูจะยังไม่ได้ปรับตัวดีขึ้น ความต้องการของผู้บริโภคยังไม่ได้กระเตื้องขึ้นตามความคาดหมาย ภาควัสดุก่อสร้างโดยรวมก็ได้รับผลกระทบ จากยอดขายที่ลดลงโดยทั่วไปย่อมสะท้อนให้เห็นถึงสภาพบรรยากาศของตลาด ผลการดำเนินของบริษัทฯก็ต่ำกว่าเป้าหมายค่อนข้างมาก ในขณะเดียวกันคู่แข่งจากต่างประเทศ ซึ่งมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าก็มีการทุ่มตลาดเพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาด ด้วยสาเหตุนี้บริษัทฯ จึงเห็นว่าอนาคตของกลุ่ม UMI คงไม่สามารถดำรงอยู่ด้วยธุรกิจหลักที่ทำอยู่เพียงอย่างเดียวได้ ต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้นทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จีน, เวียตนาม และอินโดนีเซีย ได้ อุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาแรงงานเป็นหลักของไทยคงมีอนาคตที่ไม่สดใสนัก เราต้องพยายามแสวงหาธุรกิจอื่นๆ ที่จะช่วยสร้างผลกำไรให้บริษัทฯด้วย การเติบโตในระยะยาวน่าจะประสบผลสำเร็จได้ด้วยธุรกิจที่ไม่เน้นการผลิตเป็นหลัก หากเราจะมองย้อนกลับไปดูผลกำไรของบริษัทฯ ในหลายปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีกำไรจากส่วนอื่นๆ ด้วย เช่น กำไรจากการขายทรัพย์สินที่ไปลงทุน เช่น หุ้น และ ที่ดิน เป็นต้น กำไรจากธุรกิจหลักเพียงอย่างเดียวดูจะไม่น่าเป็นที่ประทับใจเท่าใดนักด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้บริษัทฯ ต้องแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และ หวังว่าจะช่วยสร้างรายได้ทดแทนรายได้จากธุรกิจหลักที่ลดลง บริษัทฯ มีแผนงานอยู่แล้วและหากมีความคืบหน้าก็จะรายงานให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป


ขอขอบพระคุณที่ร่วมลงทุนในกลุ่มบริษัท UMI

ร.อ. เศรณี เพ็ญชาติ

ประธานคณะกรรมการบริษัท