ตะกร้าสินค้า

ข้อมูลบริษัท
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ข้อมูลทางการเงิน
รายงานประจำปี/แบบ 56-1
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ข่าวสารและกิจกรรมบริษัท
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายและประวัติการจ่ายเงินปันผล

หลักทรัพย์วันที่คณะกรรมการมีมติวันที่ขึ้นเครื่องหมายวันที่จ่ายเงินปันผลประเภทเงินปันผลจำนวนเงินปันผลต่อหุ้นวันผลประกอบการ
UMI 27/2/2561 - - งดจ่ายเงินปันผล - 01/01/60-31/12/60
UMI 27/2/2560 11/5/2560 26/5/2560 เงินปันผล 0.085 01/01/59-31/12/59
UMI 24/2/2559 28/3/2559 27/5/2559 เงินปันผล 0.16 01/01/58-31/12/58
UMI 25/2/2558 10/3/2558 28/5/2558 เงินปันผล 0.11 01/01/57-31/12/57
UMI 26/2/2557 26/3/2557 28/5/2557 เงินปันผล 0.1250 01/01/56-31/12/56
UMI 27/2/2556 07/5/2556 28/5/2556 เงินปันผล 0.12 01/01/55-31/12/55
UMI 27/2/2556 07/5/2556 28/5/2556 หุ้นปันผล 4:3 01/01/55-31/12/55
UMI 21/2/2554 28/3/2554 22/5/2554 เงินปันผล 0.13 01/01/53-31/12/53
UMI 23/2/2553 25/3/2553 24/5/2553 เงินปันผล 0.23 01/01/52-31/12/52