ตะกร้าสินค้า

ข้อมูลบริษัท
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ข้อมูลทางการเงิน
รายงานประจำปี/แบบ 56-1
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ข่าวสารและกิจกรรมบริษัท
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

แบบ 56-1

ชื่อบริษัทประจำปีวันที่ได้รับข้อมูลรายละเอียด
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2563 29/3/2564
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2562 31/3/2563
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2561 29/3/2562
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2560 28/03/2561
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2559 30/03/2560
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2558 30/03/2559
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2557 30/03/2558
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2556 31/03/2557
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2555 08/01/2557
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2554 02/04/2555
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2553 30/03/2554
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2552 31/03/2553
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2551 31/03/2552
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2550 31/03/2551
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2549 30/03/2550
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2548 28/03/2549
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2547 31/03/2548
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2546 26/03/2547