ประกาศรายชื่อผู้โชคดี สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในแคมเปญ " Duragres Cergres มอบโชค ลุ้นรถ รวยทอง"

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในแคมเปญ " Duragres Cergres มอบโชค ลุ้นรถ รวยทอง"

ผู้โชคดีที่มีรายชื่อในประกาศ ทางบริษัทจะติดต่อกลับ หรือผู้โชคดีสามารถ ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ ส่วนพัฒนาตลาดและสื่อสารองค์กร โทร 02-248-7007

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 17 มกราคม 2565