UMI สานต่อ โครงการ “ดูราเกรสเราช่วยกัน” มอบกระเบื้องเพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้แก่โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ดูราเกรสและเซอเกรส เดินหน้าสานต่อโครงการ “ดูราเกรสเราช่วยกัน” มอบกระเบื้องเพื่อใช้ในสาธารณะประโยชน์ ให้แก่โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลหนองไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุงพื้นที่อาคารเอนกประสงค์ ให้มีความสะอาดเหมาะสม มีความสวยงาม และแข็งแรงปลอดภัย

อนึ่ง โครงการ “ดูราเกรสเราช่วยกัน” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสเข้าสู่ปีที่ 50 ของบริษัทฯ โดยการมอบกระเบื้องให้กับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ วัด หรือโรงเรียน ฯลฯ ที่ขาดแคลนเพื่อนำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่อไป นอกจากนั้นบริษัทยังมุ่งมั่นในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยรอบ เพื่อสร้างความเจริญร่วมกันอย่างยั่งยืน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ พร้อมสนับสนุนการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจในอนาคตสืบต่อไป