โครงการ ดูราเกรสเราช่วยกันมอบกระเบื้อง เพื่อนำไปปูพื้นลานเอนกประสงค์ จำนวน 100 ตารางเมตร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และความปลอดภัยในการใช้งานของเด็กนักเรียน

               เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ UMI GROUP ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ดูราเกรสและเซอเกรส  เดินหน้าสานต่อโครงการ “ดูราเกรสเราช่วยกัน”

               โดย นางสาว ปราณี สุดประโคน (แถวบน คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการขายภาคกลาง  เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบกระเบื้องเพื่อใช้ในสาธารณะประโยชน์ โดยมีนางสาว วิไล คำสุรันทร์ (แถวบน คนที่ 3 จากซ้าย)  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากกิเลน จังหวัดกาญจนบุรี   เป็นผู้รับมอบกระเบื้อง เพื่อนำไปปูพื้นลานเอนกประสงค์ จำนวน 100 ตารางเมตร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และความปลอดภัยในการใช้งานของเด็กนักเรียน โดยการประสานงานผ่านบริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด คู่ค้าของทางบริษัทฯ

               อนึ่ง โครงการ “ดูราเกรสเราช่วยกัน” เป็นโครงการร่วมกับคู่ค้าทั้ง 5 ภาคทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 50 ของบริษัทฯ โดยการมอบกระเบื้องให้กับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ วัด หรือโรงเรียน ฯลฯ ที่ขาดแคลนเพื่อนำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่อไป