T.T. Ceramic ผ่านการรับรองให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2


               บริษัท ที.ที.เซรามิค จำกัด (มหาชน) หรือ T.T. Ceramic ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์เซอเกรส ล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศให้โรงงาน T.T. Ceramic อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ได้ผ่านการรับรองให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity)  ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และยึดมั่นในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อเข้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน