UMI สานต่อโครงการ “ดูราเกรสเราช่วยกัน” มอบกระเบื้องเพื่อใช้ในสาธารณะประโยชน์
ให้แก่ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม


               เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ดูราเกรสและเซอเกรส เดินหน้าสานต่อโครงการ “ดูราเกรสเราช่วยกัน” มอบกระเบื้องเพื่อใช้ในสาธารณะประโยชน์ 
โดยมีนาง เกศินีย์ จุลพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลหนองไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เป็นผู้รับมอบกระเบื้องเพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุงทางเท้าหน้าอาคารเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล) ให้มีความสะอาดเหมาะสม มีความสวยงาม และปลอดภัยเชื้อโรค

               อนึ่ง โครงการ “ดูราเกรสเราช่วยกัน” เป็นโครงการร่วมกับคู่ค้าทั้ง 5 ภาคทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 50 ของบริษัทฯ โดยการมอบกระเบื้องให้กับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ วัด หรือโรงเรียน ฯลฯ ที่ขาดแคลนเพื่อนำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่อไป