umi-csr-news


ดูราเกรสเราช่วยกัน

ขอมอบกระเบื้องให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
บ้านได้รับความเสียหายจากเหตุไฟไหม้โรงงาน ถ.กิ่งแก้ว

เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด สร้างความสูญเสียมากมาย
ดูราเกรสขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงาน ถ. กิ่งแก้ว

มอบกระเบื้องช่วยเหลือไม่เกิน 20 ตร.ม. ต่อบ้าน 1 หลัง
(จำกัดสิทธิ์ 100 หลัง ที่ผ่านการพิจารณา)
และส่วนลด 15% หากความเสียหายมีมากกว่า 20 ตร.ม.


ส่งรายละเอียดขอรับความช่วยเหลือ
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564


วิธีขอรับความช่วยเหลือ

ติดต่อช่องทาง FB : duragres tiles หรือ Line : @UMItiles
พร้อมแสดงหลักฐาน ดังนี้

1 ภาพถ่ายบัตรประชาชนเจ้าบ้าน ที่ได้รับความเสียหาย
2 ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าบ้าน ที่ได้รับความเสียหาย
3 ภาพถ่าย หรือวิดีโอ แสดงความเสียหายของบ้านในมุมที่ต้องการใช้กระเบื้อง และมุมอื่นๆ ภายในบ้าน
4 ภาพจาก Google Map หรือภาพที่ยืนยันได้ว่าอยู่รัศมี 5 กม. จากที่เกิดเหตุ

เงื่อนไข

1. บ้านที่ได้รับความเสียหายอยู่ในรัศมี 5 กม. จากที่เกิดเหตุ
2. แสดงหลักฐาน บัตรประชาชนเจ้าบ้าน ทะเบียนบ้าน ที่ได้รับความเสียหาย
3. ส่งภาพถ่าย หรือ วิดีโอ แสดงความเสียหายของบ้านในมุมที่ต้องการใช้กระเบื้อง และมุมอื่นๆภายในบ้าน
4. จำนวนกระเบื้องที่มอบให้ ต้องเป็นจำนวนที่ใช้จริง โดยมีจำกัดไม่เกิน 20 ตรม.ต่อ 1 ห้อง
5. กระเบื้องที่มอบให้ ทางบริษัทฯ เป็นผู้กำหนด
6. หากความเสียหายมีมากกว่า 20 ตรม. ดูราเกรสมอบส่วนลด 15% จากการขายราคาปกติ
7. บริษัทฯ ขอจำกัดสิทธิ์การมอบความช่วยเหลือ จำนวน 100 หลัง
8. บริษัทฯ มีสิทธิ์ขาดในการพิจารณา หลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ขอเข้ารับการช่วยเหลือ
9. บริษัทฯ มอบกระเบื้อง ไม่รวมการติดตั้ง ค่าจ้าง หรือวัสดุสำหรับการติดตั้งอื่นๆ
10. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งกระเบื้องให้หลังจากได้พิจารณาภายใน 15 วัน
11. ส่งภาพถ่ายก่อน และ หลังการนำกระเบื้องไปซ่อมแซม และบริษัทฯ มีสิทธิ์ใช้รูปถ่ายในสื่อของบริษัทฯ

*ส่งรายละเอียด หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line@UMIties ภายในวันนี้ - 31 กรกฏาคม พ.ศ.2564
** เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด กระเบื้องที่ร่วมโครงการ

umi-csr-tiles-edit

umi-csr-button-to-umitiles


(อัปเดตล่าสุด วันที่ 8 กรกฎาคม 2564)


umi-fb-button

umi-lineoa-button

umi-tel-button


duragres-chatAndshop-webfoot
duragres-tiles-facebook Umitiles-LineOA umipro-Link umi-telephone