บ้านปลอดภัย ครอบครัวอุ่นใจ ด้วยวิธีเลือกใช้กระเบื้องกันลื่นสำหรับผู้สูงอายุ

                    ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว จากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและความเสื่อมตามวัยของผู้สูงอายุทำให้มีปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะการพลัดตกหกล้ม ซึ่งยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของผู้สูงอายุรองจากอุบัติเหตุจราจร และยังทำให้เกิดการบาดเจ็บที่สำคัญ ได้แก่ การบาดเจ็บที่ศีรษะ และกระดูกหัก โดยเฉพาะกระดูกสะโพกหัก ทำให้ความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันลดลง และร้อยละ 20 ของผู้ที่กระดูกสะโพกหักมีโอกาสเสียชีวิตภายใน 1 ปี ยังส่งผลให้เกิดความพิการ เป็นผู้สูงอายุติดเตียง ร้อยละ 10-30  ต้องพึ่งพาผู้อื่นในการดูแล ช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวัน และคุณภาพชีวิตลดลงจากความพิการ

                   ซึ่งสาเหตุของการพลัดตกหกล้มส่วนใหญ่เกิดจากการลื่น สะดุด หรือก้าวพลาดบนพื้นระดับเดียวกัน และตกจากขั้นบันได เราควรเลือกใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ เช่น ราวจับพยุงตัว สัญญาณเตือนหรือช่วยเหลือต่างๆ และรถเข็นผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นอุปกณ์ที่ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ ทั้งการขึ้นลงบันไดขณะเดิน หรือการขึ้นลงทานลาดชันขณะนั่งรถเข็นเป็นต้น

                    ทั้งนี้ในเรื่องบริเวณพื้นที่ใช้สำหรับทรงตัวของผู้สูงอายุก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ควรเป็นพื้นที่เสริมสร้างความปลอดภัย ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุและป้องกันการพลัดตกหกล้มแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุสามารถป้องกันได้ โดยครอบครัวที่มีผู้สูงอายุควรประเมินความเสี่ยงและจัดการสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ในบ้าน ซึ่งหากมีการออกแบบพื้นที่ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ก็จะสามารถป้องกันการพลัดตกหกล้ม ลดพิการและเสียชีวิตในผู้สูงอายุได้


การเลือกใช้กระเบื้องกันลื่นให้เหมาะสมกับที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ

Duragres ขอชวนทุกคนมาออกแบบพื้นที่เพื่อสร้างความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ ทั้งการเดิน ยืน และการทรงตัว เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุได้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยจัดรูปแบบกระเบื้องกันลื่นในแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมกับที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุดังนี้


                    1. พื่นที่ภายในตัวบ้าน
หลายคนมักจะเลือกกระเบื้องในตัวบ้านเป็นกระเบื้องผิวมัน เพื่อความสวยงามและทำความสะอาดง่าย แต่กระเบื้องผิวมันนั้นเป็นกระเบื้องที่ทำให้ผู้สูงอายุลื่นได้ง่ายหากบนผิวกระเบื้องนั้นเกิดคราบมันหรือมีน้ำเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้ผู้สูงอายุสามารถพลัดตกหกล้มได้แล้ว ดังนั้นการเลือกกระเบื้องในพื้นที่นี้สำหรับผู้สูงอายุ ควรเลือกกระเบื้องผิวด้าน (Matt) เพื่อให้ยากต่อการเกิดความมันหรือโดนน้ำแล้วผิวกระเบื้องจะยังมีความเสียดทานระหว่างเท้ากับพื้นกระเบื้องอยู่


                    2. พื้นที่ห้องครัว พื้นที่ห้องน้ำ และห้องซักล้าง
บริเวณพื้นที่นี้ควรเลือกกระเบื้องที่เป็นผิวหยาบ (Rustic) หรือกระเบื้อง Anti-Slip ที่สามารถยับยั้งการลื่นเมื่อผิวกระเบื้องโดนน้ำหรือคราบน้ำมันได้ ซึ่งกระเบื้องดังกล่าวนั้นจะสามารถเพิ่มความเสียดทานเมื่อระหว่างเท้ากับพื้นกระเบื้องเมื่อโดนน้ำหรือน้ำมัน

กระเบื้องปูพื้นรุ่น เมลเบิร์นเกรย์

                    3. พื้นที่ด้านนอกตัวบ้าน
พื้นที่บริเวณด้านนอกตัวบ้านมันจะเป็นพื้นที่ที่โดนน้ำ ฝน หรือสิ่งสกปรกต่างๆได้ง่าย ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากต่อผู้สูงอายุ ที่อาจจะไม่ทันระมัดระวังตัวในการเดินออกไปด้านนอกตัวบ้านโดยไม่ใส่รองเท้าที่สามารถลดอาการลื่นได้ ซึ่งกระเบื้องที่เหมาะสมกับพื้นที่ด้านนอกตัวบ้านนั้นควรเป็นกระเบื้องผิวหยาบ (Rustic) หรือกระเบื้อง Anti-Slip เพื่อช่วยลดความลื่นบริเวณพื้นผิวกระเบื้อง


กระเบื้องปูพื้นรุ่น ทอร์นดี้ เบจ

                    4. พื้นที่ในห้องนอน
พื้นผิวของห้องนอนควรเป็นพื้นที่เดินสบายและสวยงามอยู่เสมอ แต่สำหรับผู้สูงอายุนั้นควรเพิ่มความปลอดภัยขึ้นมาด้วย ซึ่งพื้นผิวกระเบื้องบริเวณนี้ควรเป็นผิวด้าน (Matt) ที่ยังคงให้ความสบายเมื่อสัมผัส แต่ยังสร้างความปลอดภัยกับผู้สูงอายุได้ด้วยเช่นกันกระเบื้องปูพื้นรุ่น แพมวู้ดเบจ แมท


ทั้งนี้ควรทำความสะอาดกระเบื้องอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดคราบมัน คราบสบู่ และตะไคร่ รวมถึงการดูแลกระเบื้องอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของผิวกระเบื้อง

เพียงเท่านี้ก็สามารถเลือกใช้กระเบื้องกันลื่นให้เหมาะสมกับพื้นที่ต่างๆในบ้าน เพื่อความปลอดภัยกับผู้สูงอายุ และลูกหลานก็รู้สึกอุ่นใจมากขึ้นอีกด้วย


สามารถเลือกชมกระเบื้องกันลื่น Anti-Slip ได้โดย คลิกที่นี่